Përgatitja e ushqimeve të fëmijës fsheh shumë rreziqe. E rëndësishme është të ruhen standarde të larta të higjienës për të parandaluar shfaqjen dhe përhapjen e infeksioneve.

Leggi tutto: Të gjitha hapat për të përgatitur saktë ushqimin e foshnjave tuaja

Artikujt ushqimore janë një pjesë thelbësore në jetën e gjithsecilit dhe kanë një rëndësi të madhe si për nga ana ekonomike ashtu edhe përsa i takon shëndetit dhe sigurisë. Çdo qytetar ka të drejtë të konsumojë ushqime të shëndetshme dhe të sigurta.

Leggi tutto: Siguria e ushqimeve - Sistemi HACCP